Default Header Image

scurt-istoric

PersonalCatedra

Istoria Catedrei Obstetrică-Ginecologie (FECMF) începe în anul 1962, când în cadrul Catedrei de Obstetrică şi Ginecologie, condusă de profesorul A. Kocerghinschi, a fost organizat Cursul de specializare a medicilor obstetricieni-ginecologi (şef curs – conferențiar A. Baţac). În anul 1963 în funcţia de șef de curs a fost numit S. Bilinchis.

Ulterior cursul a funcţionat la Catedra de Obstetrică şi ginecologie nr. 1 a Facultăţii Medicină Generală (şef catedră – Gh. Paladi, profesor universitar), fiind condus de conferențiarul L. Siniţina. În anul 1980 funcţia a fost preluată de conferențiarul O. Corlăteanu, care a fost aleasă prin concurs ca şef al Cursului de obstetrică şi ginecologie, Facultatea de Perfecţionare a Medicilor (FPM).

În anul 1986, în baza Cursului, a fost fondată Catedra  Obstetrică şi ginecologie FPM (şef – conferențiarul P. Roşca) cu sediul la Maternitatea nr. 2. În anul 1988 catedra Obstetrică şi Ginecologie FPM a fost transferată la baza clinică în cadrul ICŞDOSMşiC (şef E. Gladun, profesor universitar).

Catedra a fostreorganizatăînanul 2009, fiind fuzionată cu Catedra Obstetrică şi ginecologie (Rezidenţiat), şef Olga Cerneţchi, profesor universitar, fiind redenumită în Catedra Obstetrică-Ginecologie (Facultatea Educare Continuă în Medicină şi Farmacie).

Şeful catedrei, Olga Cerneţchi, dr. hab. med., profesor universitar, a reuşit să consolideze o echipă competentă de profesionişti notorii, printre care Gheorghe  Paladi, dr. hab. med., academician AŞM, profesor universitar, Om Emerit al Republicii Moldova, Eugen Gladun, dr. hab. med., membru corespondent al AŞM.