Default Header Image

Proiecte

 

Proiecte instituţionale

  1. Proiectul TEMPUS "Dezvoltarea asigurării calității în învățământul  superior din Moldova", Olga Cernețchi, prof. univ., şef catedră; 2012-2016.
  2. Proiectul "Fortificarea resurselor umane în domeniul îngrijirii paliative în Republica Moldova", Olga Cernețchi, prof. univ., şef catedră; 2016-2017.

 

Proiecte independente (pentru tinerii cercetători)

  1. Sagaidac I., asist. univ., Mitriuc D. asist. univ., Catrinici R., conf. univ., 18.8001280.09A. "Rolul trombofiliei ereditare la femei cu complicații obstetricale în anamneză", 2018-2019, Chișinău, RM. 
  2. Iliadi-Tulbure C., asist. univ.; Sagaidac I., asist. univ. 14.819.04.08A. "Dezvoltarea psiho-sexuală şi patologia ginecologică la adolescente", 2014-2015, Chișinău, RM.
  3. Iliadi-Tulbure C., asist. univ.; Sagaidac I., asist. univ. "Factorii de risc şi rezultatele perinatale la copiii cu masa extrem de mică (500-1000g) în Republica Moldova", 2011-2012, Chișinău, RM.