contacts

Disciplina de obstetrică şi ginecologie

IMSP Institutul Mamei şi Copilului,
str. Burebista, 93,
mun. Chişinău, MD-2062,
Republica Moldova

Institutul Mamei şi Copilului, Clinica nr. 1, Str. Burebista, 93

Spitalul Clinic Municipal nr.1, Clinica nr. 2, Str. Melestiu, 20