Default Header Image

Colaborare internațională

1.1 Elaborare de proiecte la nivel internaţional

Nr

 

d/o

Titlul proiectului Echipa Organizaţia finanţatoare la care a fost aplicat Suma proiectului Partenerii proiectului Statut actual

 

acceptat/

respins/ în evaluare

Perioada de implementare -  pentru proiectele acceptate
1. Support of development for gynecological, obstetric, neonate and pediatric surgery in the Republic of Moldova, exchange of experience in minimal invasive gynecological surgery.

 

 

Prof.Dr.

 

Marek

Zygmunt

Prof. O. Cernetchi

Prof.A. Mustea Conf. S. Gladun

Robert Bosch Stiftung   Medical Univerity Greifswald, Dpt. Of Gynecology

 

Catedra Obstetrica Ginecologie FECMF USMF „N. Testemiţanu”

Acceptat Martie 2012 – Aprilie  2013
2. Psychosexual Development and Gynecological Pathology in Adolescents C. Iliadi-Tulbure, G. Leşco S. Tripac, I.Sagaidac R. Manole Academy of Sciences of Moldova   Medical Univerity Greifswald, Dpt. Of Gynecology

 

Catedra Obstetrica Ginecologie FECMF USMF „N. Testemiţanu”

Acceptat Januarie 2014 – Decembrie  2016