Default Header Image

Comunicări orale

Comunicări orale la conferințe din străinătate

 

 1. BURAC, M.; FRIPTU, V.; COROLCOVA, N. Aspectele microbiologice ale endometrului în infertilitatea primară. Conferința "Provocări în Obstetrică și Ginecologie". București, 08-09 martie 2019.
 2.  CAUȘ, C. Evaluarea ecografică a uterului  în cadrul reproducerii umane asistate, Al 7-lea Congres al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, 13 aprilie, 2019, Târgu Mureș, România.
 3. CAUȘ, C. Inserția velamentoasă a cordonului ombilical: inserție patologică, ramificații anormale și ramuri aberante a vaselor ombilicale, Al 7-lea Congres al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, 13 aprilie, 2019, Târgu Mureș, România.
 4. CAUȘ, C. Prevenirea prematurității prin cerclajul de urgență - cazuri clinice. Al 7-lea Congres al Societății Române de Ultrasonografie în Obstetrică și Ginecologie, 11-13 aprilie, 2019, Târgu Mureș, România.
 5. ILIADI-TULBURE, C. Commitments related to cross-cutting issues. Leaving no one behind: access to SRHR for vulnerable groups. Academic Network for Sexual and Reproductive Health ANSER week 2019 for public, 25 november, 2019, Ghent, Belgium.
 6. MARIAN-PAVLENCO, A. Analiza ratei operației cezariene în conformitate cu clasificarea Robson la spitalul clinic municipal Chișinău, Moldova. Al 13-lea Congres de Medicină Perinatală, 27 septembrie, 2019, Cluj, Romania.
 7. MITRIUC, D. The significance of hereditary thrombophilia in the reproductive dysfunction of women from the Republic of Moldova.  The 2nd World Congress on maternal fetal neonatal medicine,4th April, 2019, London, UK.
 8. БОЛОГАН, И. Неотложные состояния в акушерстве и неонатологии, г. Караганда, 16-20 сентября, 2019.
 9. БОЛОГАН, И. Эффективный перинатальный уход, Междунородный семинар тренинг, г. Темиртан, 22-26 июля, 2019.
 10. БУРАК М.М. Микробиологические, иммунологические и гистологичекие аспекты эндометрия у пациентокс первичным бесплодием. XX Юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум "Мать и Дитя - 2019"25-27 сентября 2019 года, Москва, Российская Федерация.
 11. ДОНДЮК, Ю. Роль и значение кольпоскопии в программе цервикального скрининга в Республике Молдова. Панельная дискусия "Патология шейки матки: отскрининга до лечения". XX Юбилейный Всероссийский научно-образовательный форум "Мать и Дитя - 2019"б 25–27 сентября 2019 г. Москва, Россия.
 12.  ХОДОРОЖА, С. Перинатальная регионализация как концепция эффективной организации оказания медицинских услуг - международные и местные перспективы. 1-я Научно практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы перинатальной медицины». Ташкент, Республика Узбекистан, 9-10 Сентября 2019 года.
 13. ХОДОРОЖА, С. Перинатальный аудит: обзор мертворождения и смерти новорожденных. Внедрения инструмента ВОЗ для улучшения перинатальной помощи, лучших региональных практик и возможностей для расширения внедрения в Узбекистане. 1-я Научно практическая конференция с международным участием «Актуальные вопросы перинатальной медицины». Ташкент, Республика Узбекистан, 9-10 Сентября 2019 года.
 14. CERNEȚCHI, O. Development of Chinese medicine in Moldova. International Forum on the Development of Chinese Medicine Education Ceremony of the 40th Anniversary of Gansu University of Chinese Medicine, 2018, Lanzhou, China.
 15. ILIADI-TULBURE, C. Sweet Mama – model de școala mamei în Republica Moldova. Conferința cu genericul “Școala Mamei – Rol important în educația gravidei și a familiei”, mai 2018, Oradea, România.
 16. SERBENCO, A. Epilepsia problemă majoră în sarcină și naștere (studiu retrospectiv). Congresul National al Societății de Obstetrică și Ginecologie din România,septembrie 2018, Iași, România.
 17. TABUICA, U. Noncompliance with colposcopy referral: the extent of the problem in different countries. XIIIthInternational workshop on lower genital tract pathology, april 2018, Rome, Italy.
 18. TABUICA, U. The role of oral contraception and hormone replacement
  therapy in HPV infection and disease. XIIIth International Workshop on Lower Genital Tract Pathology, april, 2018, Rome, Italy.
 19. DONDIUC, IU. L'analyse des cas de proximite de deces maternel – une opportunite efficace d'ameliorer la qualite des soins perinatals. XXVIIIeme congres de I'ALASS, Calass 2017, Liege, Belgium.
 20. EȚCO, L. Evaluarea impactului factorilor infecțioși asupra fenomenului mortinatalității.  Simpozionul Primăvara medicală Sigheteană, aprilie 2017, Sighetu Marmației, România.
 21. ILIADI-TULBURE, C. Influența statutului psihologic asupra evoluției sarcinii la adolescente. A X-a ediție a Conferinței "Zilele neonatologiei moldave", Abordarea multidisciplinară a prematurului, iunie 2017, Murighiol, România.
 22. PETROV, V. Fenomen de mortinatalitate în Republica Moldova. A X-a ediție a Conferinței "Zilele neonatologiei moldave", Abordarea multidisciplinară a prematurului, iunie 2017, Murighiol, România.
 23. PETROV, V. Influența neuroprotecției antenatale cu sulfatul de magneziu asupra evoluției neuropsihologice și suportul neuropsihologic al copilului prematur. A X-a ediție a Conferinței "Zilele neonatologiei moldave", Abordarea multidisciplinară a prematurului, 1iunie 2017, Murighiol, România.
 24. PETROV, V. Particularitățile perioadei perinatale în mortalitatea pretermen asociate cu procesele inflamatorii. A X-a ediție a Conferinței "Zilele neonatologiei moldave", Abordarea multidisciplinară a prematurului, iunie 2017, Murighiol, România.
 25. ДОНДЮК Ю.В. Near miss: проблемы и решения. XVIII Всероссийский научно-образовательный форум Мать и Дитя, сентября 2017, Москва, Россия.
 26. ДОНДЮК Ю.В. Хирургическое лечения бесплодия при СПКЯ. Овариальный резерв.Восточно-Европейский саммит акушеров, гинекологов и перинатологов, май 2017, Москва, Россия. 
 27. ДОНДЮК Ю.В. Цели развития тысячелетия: оценка реализации задачи снижения коэффициента материнской смертности в Республике Молдова. XI Международный конгресс по репродуктивной медицине, январь 2017, Москва, Россия.
 28. CAUȘ, C. Optimizarea conduitei medico-chirurgicale în boala inflamatorie pelvină acută. Cea de-a 13-a ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", aprilie, Iași, România.
 29. ILIADI-TULBURE, C. Identification and management of intrauterine growth restriction. 43 International Dexeus Forum. Update in Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, october 2016, Barcelona, Spain.
 30. ILIADI-TULBURE, C. Metoda optimă de finalizare a sarcinii în retardul de creştere intrauterin a fătului.Cea de-a 13-a ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", aprilie, Iași, România.
 31. ILIADI-TULBURE, C. Uterine myoma. Clinical case. Weill Cornell Seminar in Salzburg in collaboration with The Medical University of Vienna "Obstetrics abd Gynecology: Reproductive Medicine", july 2016, Salzburg, Austria.
 32. SAGAIDAC, I. Role of obstetric conditions in abruptio placentae. IX Congress of Medical Poles Abroad, II World Congress of Polish Doctors, iunie 2016, Warsaw, Poland.
 33. SAGAIDAC, I. Rolul entităților nosologice obstetricale în decolarea prematură de placenta normal inserată. Cea de-a 13-a ediție a Conferinței Naționale Zilele Medicale "Vasile Dobrovici", aprilie, Iași, România.
 34. SAGAIDAC, I. Simplifying medical abortion screening. Conference Gynuity. Medical Abortion in Eastern Europe and Central Asia: Looking Back and Forging Ahead, september 2016, Tbilisi, Georgia.
 35. SERBENCO, A.Considerations on cesarian sectionin preterm birth in third levels perinatal center in the Republic of Moldova. Al XI-lea Congres de Medicină Perinatală, mai 2016, București, România.
 36. STAVINSKAIA, L. Abordarea terapeutică a infecțiilor vaginale la femeia modernă.AlIV-lea Congres Național al Asociației Medicale de Menopauză din  România, mai, 2016.
 37. TABUICA, U.; VALUTA,  D.; DAVIES P. Capacity assessment of colposcopy services for the implementation of an organised cervical screening program in the Republic of Moldova (RM)World Cancer Congress, november 2016, Paris, France.

 

 

Comunicări orale la conferințe din ţară

 

 1. AGOP, S. Impactul infecţiei herpetice asupra reproducerii. Conferinţa Societăţii cu genericul: "Aspecte noi de diagnostic şi tratament a infecţiilor virale în ginecologie", 30.10.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 2. AGOP, S. Particularitățile evoluției și conduita lăuzelor cu complicații puerperal septice. Lectura de iarnă în chirurgie, ediția a XV-a, cu genericul "Particularitățile moderne ale infecţiei chirurgicale. Metodologie didactică", 25.01.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 3. BURAC, M. Aspecte clinico-imunologice ale disfuncției endo-metriale la pacientele cu infertilitate primară. Probleme actuale ale obstetricii și ginecologiei. Departamentul Obstetrică și Ginecologie (Disciplinele de obstetrică, ginecologie și reproducere umană; obstetrică şi ginecologie). Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, 17.10.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 4. CAUȘ, C. Prevenirea transmiterii infecției HIV și altor ITS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 5. CAUȘ, C. Prevenirea transmiterii infecției HIV și altor ITS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 06.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 6. CAUȘ, C. Prevenirea transmiterii infecției HIV și altor ITS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 24.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 7. CAUȘ, C. Prevenirea transmiterii infecției HIV și altor ITS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 8. CERNEȚCHI, O. Cuvînt de salut și prezentarea participanților. Obiectivele studiului. Cursul de formare a formatorilor în predarea subiectelor legate de sănătatea și medicina adolescenților (Ordinul MSMPS nr. 332 din 15.03.2019), 20-23.03.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 9. CERNEȚCHI, O. Cuvînt de salut și prezentarea participanților. Cursul de formare a formatorilor în predarea subiectelor legate de sănătatea și medicina adolescenților. 20.03.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 10. CERNEȚCHI, O. Diabetul gestațional. 22.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 11. CODREANU, N. Rezumatul tele-conferințe "Managementul menopauzei – tendințe moderne", 05.03.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 12. CODREANU, N. Rezumatul tele-conferinței "Managementul menopoauzei – ieri, astăzi, mîine". Tele-conferința "Managementul menopoauzei – ieri, astăzi, mîine", 29.10.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 13. COMENDANT, R. Planul de Acțiuni 2019-2022 privind consolidarea capacităților naționale de răspuns în caz de criză umanitară, situații excepționale, sau urgențe de sănătate publică, prin asigurarea Pachetului Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă. Ședința de validare a Planului de Acțiuni 2019-2022 privind consolidarea capacităților naționale de răspuns în caz de criză umanitară, situații excepționale, sau urgențe de sănătate publică, prin asigararea Pachetului Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă, 19.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 14.  DONDIUC, IU. Nutriția în preconcepție, sarcină și alăptare. Conferința cu genericul "Impactul nutriției și biocenozei în timpul sarcinii", 29.03.2019Chișinău, Republica Moldova.
 15. FRIPTU, V. "Sănătatea maternă în Republica Moldova: situația actuală și perspective". Atelierul de lucru: „Starea actuală de implementare a analizei cazurilor de proximitate de deces matern în Centrele Perinatologice din Republica Moldova”, 05.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 16. FRIPTU, V. Cuvânt de salut. Conferinţa Societăţii cu genericul: "Aspecte noi de diagnostic şi tratament a infecţiilor virale în ginecologie", 30.10.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 17. FRIPTU, V. Cuvînt de salut. Conferința cu genericul "Impactul nutriției și biocenozei în timpul sarcinii",29.03.2019Chișinău, Republica Moldova.
 18. FRIPTU, V. Evoluția utilizării progesteronului în obstetrică și ginecologie. Conferința Asociației Medicilor Obstetricieni Ginecologi cu genericul: "Sarcina și progesteronul. Controverse în utilizare", 27.09.2019, Chișinău, Republica Moldova. 
 19. FRIPTU, V. Experiența utilizării preparatului Neopregnan în practica clinică. Conferința Asociației Medicilor Obstetricieni Ginecologi cu genericul: "Sarcina și progesteronul. Controverse în utilizare", 27.09.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 20. HODOROGEA, S. "Cum lucrează sistemul de analiză confidențială a mortalității materne în Marea Britanie. Poate fi organizat un sistem similar în Republica Moldova?", Atelierul de lucru: „Starea actuală de implementare a analizei cazurilor de proximitate de deces matern în Centrele Perinatologice din Republica Moldova”,05.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 21. HODOROGEA, S. Activități si metode de evaluare a calității analizei cazurilor de proximitate de deces la nivel de instituție: metodologia OMS și experiența internațională. Atelierul de lucru: „Starea actuală de implementare a analizei cazurilor de proximitate de deces matern în Centrele Perinatologice din Republica Moldova”, 05.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 22. HODOROGEA, S. Analiza cazurilor de proximitate de deces matern la nivel de instituție: principii și metodologie (prezentarea manualului OMS 2016). Atelierul de lucru: „Starea actuală de implementare a analizei cazurilor de proximitate de deces matern în Centrele Perinatologice din Republica Moldova”, 05.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 23. ILIADI-TULBURE, C. Importanța acizilor grași nesaturați în evoluția sarcinii și post partum. Conferința clinico-științifică, Spitalul Municipal Orhei. 24.10.2019, Orhei, Republica Moldova
 24. ILIADI-TULBURE, C. Importanța acizilor grași nesaturați în evoluția sarcinii și post partum. Conferința clinico-științifică, CMF nr. 2, Botanica, 26.11.2019, Chișinău, Republica Moldova
 25. ILIADI-TULBURE, C. Planificarea serviciilor comprehensive de sănătate sexuală și reproductivă integrate în asistența medicală primară. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.09, Chișinău, Republica Moldova.
 26. ILIADI-TULBURE, C. Planificarea serviciilor comprehensive de sănătate sexuală și reproductivă integrate în asistența medicală primară. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 06.09, Chișinău, Republica Moldova.
 27. ILIADI-TULBURE, C. Planificarea serviciilor comprehensive de sănătate sexuală și reproductivă integrate în asistența medicală primară. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 24.09, Chișinău, Republica Moldova.
 28. ILIADI-TULBURE, C. Planificarea serviciilor comprehensive de sănătate sexuală și reproductivă integrate în asistența medicală primară. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.11, Chișinău, Republica Moldova.
 29. ILIADI-TULBURE, C. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru adolescenți în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.09, Chișinău, Republica Moldova.
 30. ILIADI-TULBURE, C. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru adolescenți în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 06.09, Chișinău, Republica Moldova.
 31. ILIADI-TULBURE, C. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru adolescenți în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim dServicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 24.09, Chișinău, Republica Moldova.
 32. ILIADI-TULBURE, C. Serviciile de sănătate sexuală și reproductivă pentru adolescenți în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.11, Chișinău, Republica Moldova.
 33. ILIADI-TULBURE, C. Abdomenul acut în ginecologie. Conferința clinică în cadrul IMSP IMșiC, 20.11, Chișinău, Republica Moldova.
 34. MITRIUC, D. Profilaxia complicațiilor obstetricale la femei cu diferite forme de trombofilie. Probleme actuale ale obstetricii și ginecologiei. Departamentul Obstetrică și Ginecologie (Disciplinele de obstetrică, ginecologie și reproducere umană; obstetrică şi ginecologie). Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, 17.10.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 35. SAGAIDAC, I. Abordări individuale de selecție a COC confor criteriilor de eligibilitate OMS. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 36. SAGAIDAC, I. Abordări individuale de selecție a COC confor criteriilor de eligibilitate OMS. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 37. SAGAIDAC, I. Abordări individuale de selecție a COC confor criteriilor de eligibilitate OMS. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 38. SAGAIDAC, I. Abordări individuale de selecție a COC confor criteriilor de eligibilitate OMS. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 39. SAGAIDAC, I. Abordări individuale de selecție a COC confor criteriilor de eligibilitate OMS. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova. 
 40. SAGAIDAC, I. Alege contraceptivul – scenariu bazat pe proprietățile gestagenelor. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 41. SAGAIDAC, I. Alege contraceptivul – scenariu bazat pe proprietățile gestagenelor. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 42. SAGAIDAC, I. Alege contraceptivul – scenariu bazat pe proprietățile gestagenelor. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 43. SAGAIDAC, I. Alege contraceptivul – scenariu bazat pe proprietățile gestagenelor. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 44. SAGAIDAC, I. Alege contraceptivul – scenariu bazat pe proprietățile gestagenelor. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 45. SAGAIDAC, I. Arta de conseliere în contracepție ca parte componentă a "Școlii contracepției". Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 46. SAGAIDAC, I. Arta de conseliere în contracepție ca parte componentă a "Școlii contracepției". Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 47. SAGAIDAC, I. Arta de conseliere în contracepție ca parte componentă a "Școlii contracepției". Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 48. SAGAIDAC, I. Arta de conseliere în contracepție ca parte componentă a "Școlii contracepției". Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 49. SAGAIDAC, I. Arta de conseliere în contracepție ca parte componentă a "Școlii contracepției". Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 50. SAGAIDAC, I. Avantajele și dezavantajele metodelor hormonale de contracepție. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 51. SAGAIDAC, I. Avantajele și dezavantajele metodelor hormonale de contracepție. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 52. SAGAIDAC, I. Avantajele și dezavantajele metodelor hormonale de contracepție. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 53. SAGAIDAC, I. Avantajele și dezavantajele metodelor hormonale de contracepție. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 54. SAGAIDAC, I. Avantajele și dezavantajele metodelor hormonale de contracepție. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 55. SAGAIDAC, I. Consilierea victimelor violului. Modalități și principii de consiliere a victimelor violului. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 56. SAGAIDAC, I. Consilierea victimelor violului. Modalități și principii de consiliere a victimelor violului. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 57. SAGAIDAC, I. Consilierea victimelor violului. Modalități și principii de consiliere a victimelor violului. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 58. SAGAIDAC, I. Consilierea victimelor violului. Modalități și principii de consiliere a victimelor violului. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 59. SAGAIDAC, I. Prevenirea violenței sexuale în situații de criză și răspunsul la necesitățile supraviețuitoarelor violenței. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 60. SAGAIDAC, I. Prevenirea violenței sexuale în situații de criză și răspunsul la necesitățile supraviețuitoarelor violenței. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 61. SAGAIDAC, I. Prevenirea violenței sexuale în situații de criză și răspunsul la necesitățile supraviețuitoarelor violenței. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 62. SAGAIDAC, I. Prevenirea violenței sexuale în situații de criză și răspunsul la necesitățile supraviețuitoarelor violenței. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 63. SÂRBU, Z. Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă (PIMS) în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 64. SÂRBU, Z. Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă (PIMS) în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 65. SÂRBU, Z. Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă (PIMS) în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 66. SÂRBU, Z. Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă (PIMS) în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 67. SÂRBU, Z. Profilaxia malformaţiilor congenitale. Factorii de risc. Diagnostic şi tactică medicală. 22.05.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 68. SÂRBU, Z. Sepsisul șșocul septic în obstetrică și ginecologie: Protocol clinic national. Societatea Obstetrică și Ginecologie, 25.06.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 69.  SÂRBU, Z. Trusele de Urgență pentru Sănătatea Reproductivă necesare pentru implementarea PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, Chișinău, Republica Moldova, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 70. SÂRBU, Z. Trusele de Urgență pentru Sănătatea Reproductivă necesare pentru implementarea PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, Chișinău, Republica Moldova, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 71. SÂRBU, Z. Trusele de Urgență pentru Sănătatea Reproductivă necesare pentru implementarea PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, Chișinău, Republica Moldova, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 72. SÂRBU, Z. Trusele de Urgență pentru Sănătatea Reproductivă necesare pentru implementarea PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, Chișinău, Republica Moldova, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 73. STAVINSKAIA, L. Actualizarea rolului progesteronului natural micronizat asupra sistemului nervos materno-fetal pe termen lung în perioada reproductivă și sarcină. Conferința cu genericul "Actualități în materie de Reproducere Umană". 03.10.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 74. STAVINSKAIA, L. Biocenoza vaginală. Normă și patologie. Căile de restabilire. Conferința cu genericul "Impactul nutriției și biocenozei în timpul sarcinii", 29.03.2019, Chișinău, Republica Moldova, 29.03.201929.03.2019Chișinău, Republica Moldova.
 75. STAVINSKAIA, L. COC: Caracteristicile gestagenelor. Opțiuni de tratament pentru diverse nosologii. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 76. STAVINSKAIA, L. COC: Caracteristicile gestagenelor. Opțiuni de tratament pentru diverse nosologii. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 77. STAVINSKAIA, L. COC: Caracteristicile gestagenelor. Opțiuni de tratament pentru diverse nosologii. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 78. STAVINSKAIA, L. COC: Caracteristicile gestagenelor. Opțiuni de tratament pentru diverse nosologii. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 79. STAVINSKAIA, L. COC: Caracteristicile gestagenelor. Opțiuni de tratament pentru diverse nosologii. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 80. STAVINSKAIA, L. Conselierea pacienților. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 81. STAVINSKAIA, L. Conselierea pacienților. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 82. STAVINSKAIA, L. Conselierea pacienților. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 83. STAVINSKAIA, L. Conselierea pacienților. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 84. STAVINSKAIA, L. Conselierea pacienților. Cazuri clinice. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 85. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală modernă. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 24.10.2019, Bălți, Republica Moldova.
 86. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală modernă. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 12.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 87. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală modernă. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 14.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 88. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală modernă. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 18.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 89. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală modernă. Seminarul cu genericul "Școala contracepției", 28.10.2019, Cahul, Republica Moldova.
 90. STAVINSKAIA, L. Efectele neurobiotice ale progesteronului asupra mamei și fătului. Conferința cu genericul: "Actualități în managementul și conduita sarcinii", 12 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 91. STAVINSKAIA, L. Elemente cheie în profilaxia și tratamentul infecțiilor urinare la femei, inclusive la gravide. Conferința cu genericul "Abordări și perspective clinice moderne în profilaxia și tratamentul infecțiilor tractului urinar", 11.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 92. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității materne în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 93. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității materne în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 94. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității materne în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 95. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității materne în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 96. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității neonatale în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 97. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității neonatale în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 98. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității neonatale în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 99. STAVINSKAIA, L. Prevenirea morbidității și mortalității neonatale în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 100. STAVISKAIA, L. Perioada de aur în viața femeii. Sindromul climacteric. Conferința cu genericul "Osteoporoza. Osteoartroza și Maladiile musculoscheletale non-inflamatorii", 01.11.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 101. TABUICA, U. Actualităţi în diagnosticul şi managementul leziunilor precanceroase ale colului uterin. Conferinţa Societăţii cu genericul: "Aspecte noi de diagnostic şi tratament a infecţiilor virale în ginecologie", 30.10.2019, Chișinău, Republica Moldova.
 102. TABUICA, U. Asigurarea în cazul unei situații de criză a disponibilității serviciilor de avort în condiții de siguranță, prevăzute de lege. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 103. TABUICA, U. Asigurarea în cazul unei situații de criză a disponibilității serviciilor de avort în condiții de siguranță, prevăzute de lege. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 06.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 104. TABUICA, U. Asigurarea în cazul unei situații de criză a disponibilității serviciilor de avort în condiții de siguranță, prevăzute de lege. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 24.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 105. TABUICA, U. Asigurarea în cazul unei situații de criză a disponibilității serviciilor de avort în condiții de siguranță, prevăzute de lege. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).
 106. TABUICA, U. Centru de referință de Colposcopie – primele rezultate de activitate. Conferința științifico-practică: Screeningul de col uterin: Rolul AMP în implementarea unui program organizat de prevenire a cancerului de col uterin. Realități și perspective. Expoziția Internațională Specializată MoldMedzim@MoldDent, 11.11.2019, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1961 din 30.08.2019).
 107. TABUICA, U. Diagnosticul și conduita leziunilor precanceroase ale colului uterin în sarcină. Conferința cu genericul: "Actualități în managementul și conduita sarcinii", 12 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 108. TABUICA, U. Managementul și conduita vaginozelor bacteriene la gravide. Conferința cu genericul "Actualități în materie de Reproducere Umană". 03.10.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 109. TABUICA, U. Programarea și coordonarea interdisciplinară și intersectorială în contextul implementării PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 03.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 110. TABUICA, U. Programarea și coordonarea interdisciplinară și intersectorială în contextul implementării PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 05.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 111. TABUICA, U. Programarea și coordonarea interdisciplinară și intersectorială în contextul implementării PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 23.09, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 949 din 21.08.2019).
 112. TABUICA, U. Programarea și coordonarea interdisciplinară și intersectorială în contextul implementării PIMS în situații de criză. Cursul de instruire privind Pachetul Inițial Minim de Servicii de Sănătate Sexuală și Reproductivă în Situații de Criză, 04.11, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSPS nr 1205 din 25.10.2019).

 tendințe moderne". Tele-conferința "Managementul menopoauzei – tendințe moderne", 05.03.2019, Chișinău, Republica Moldova.

 1. VOLOCEAI, V. Abordări practice în managementul epuizării ovariene precoce. Probleme actuale ale obstetricii și ginecologiei. Departamentul Obstetrică și Ginecologie (Disciplinele de obstetrică, ginecologie și reproducere umană; obstetrică şi ginecologie). Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, 17.10.2019. Chișinău, Republica Moldova.
 2. VOLOCEAI, V. Sindromul ovarului polichistic vs obezitatea steatohepatita nonalcoolica, diabetul zaharat: Diagnostic, tratament nemedicamentos (nutriția și activitatea fizică ) și farmacologic: cind tratăm, cum tratăm cine tratează? Curs intensiv interdisciplinar Consacrat Zilei Internaționale a steatohepatitelor nonalcoolice, 18 iunie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 3. ВОЛОЧАЙ, В. Заместительная гормональная терапия. Сексуальное здоровье женщины. Секреты идеальных отношений, 28.09.2019 г., Кишинев, Молдова.
 4. ВОЛОЧАЙ, В. Гинекологический Лазер. Сексуальное здоровье женщины. Секреты идеальных отношений, 28.09.2019 г., Кишинев, Молдова.
 5. FRIPTU, V. Profilaxia hemoragiilor obstetricale. Conferința științifică "Managementul hemoragiei uterine patologice", 17 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 6. STAVINSKAYA, L. Hemoragia uterine patologică din perioada reproductive până la menopauză. Recomandări contemporane de diagnostic. Conferința științifică cu "Managementul hemoragiei uterine patologice", 17 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 7. CODREANU, N. Calitatea vieții în menopauză. Conferința cu tema "Calitatea vieții în menopauză", 16 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 8. CODREANU, N. Calitatea vieții în menopauză. Conferința cu tema "Calitatea vieții în menopauză", 17 decembrie, 2019, Chișinău, Republica Moldova.
 9. AGOP, S. Vaccinarea anti-HPV în Republica Moldova. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 10. CAUȘ, C. Nașterea cu feți macrosomi. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 11. CERNEȚCHI, O. Criterii de prognostic în sterilitate de origine tubară. Lectura de iarnă în chirurgie, ediția a XIV-a, cu genericul "Profesorul Eugen Maloman la 90 de ani", ianuarie 2018, Chișinău, RM.
 12. CERNEȚCHI, O. Malpraxis-ul în Obstetrică și Ginecologie. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 13. CERNEȚCHI, O. Problemele patologiei cardiovasculare în sarcină private prin optica unui obstetrician. Simpozion. Departamentul Medicină Internă, Disciplina de cardiologie. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, octombrie 2018, Chișinău, RM.
 14. CIOBANU, V. Conduita cazurilor clinice cu localizarea și inserția patologică a placentei. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 15. CIOBANU, V. Metoda nouă de tratament a recidivelor de prolaps uterin total. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 16. DONDIUC, IU. Cuvînt de salut în cadrul ședinței de Colposcopia și patologia precanceroasă a tractului genital inferior. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 17. DONDIUC, IU. Mortalitatea maternă: evoluție și perspective. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 18. DONDIUC, IU. Sănătatea femeii, mamei și copilului provocări și soluții. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 19. EȚCO, L. Dinamica indicatorilor de sănătate a mamei și copiilor în cadrul etapelor de reorganizare a serviciului perinatologicîn Republica Moldova. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 20. GLADUN, S. Importanța Managementului Tehnologiilor Medicale în asigurarea siguranței, eficienței și calității serviciilor medicale. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 21.  ILIADI-TULBURE, C. Distocia de umeri. Siguranța în îngrijirea mamei și copilului. Cursul pentru Formatori ALSO, septembrie 2018, Chisinău, RM.
 22. ILIADI-TULBURE, C. Evaluarea managementului cazurilor cu hemoragie post-partum finalizate prin histerectomie. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 23. ILIADI-TULBURE, C. Evaluarea managementului hemoragiei post-partum finalizate prin histerectomie. Conferința clinică IMSP SCMnr.1, octombrie 2018, Chișinău, RM
 24. ILIADI-TULBURE, C. Formarea prin simulare – instrument efficient în creșterea calității asistenței medicale perinatale. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 25.  ILIADI-TULBURE, C. Nașterea prematură. Ruperea prematură a pungii amniotice, Cursul pentru Formatori ALSO, septembrie 2018, Chisinău, RM.
 26. ILIADI-TULBURE, C. Siguranța în îngrijirea mamei și copilului. Cursul pentru Formatori ALSO, septembrie 2018, Chisinău, RM.
 27. ILIADI-TULBURE, C. Stările de urgență în obstetrică. Conferința cu genericul "Comunicarea și conselierea gravidelor", mai 2018,Chișinău, RM.
 28. ILIADI-TULBUREC. Навыки общения в команде тренеров, между тренерами и обучаемыми.Основные правила работы в команде. Навыки общения между медицинскими работниками и пациентом. Программа семинара по основам симуляционного обученияnoiembrie 2018,ChișinăuRM.
 29. MOȘIN, V. Rolul laparoscopiei și histeroscopiei în infertilitate tubară.Lectura de iarnă în chirurgie, ediția a XIV-a, cu genericul "Profesorul Eugen Maloman la 90 de ani", ianuarie 2018, Chișinău, RM.
 30. NEDELCIUC, P. Histerectomia totală vaginală ca parte component a tratamentului chirurgical complex al formelor severe de prolapse genital. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 31. OSTROFEȚ, C. Abordări contemporane ale tratamentului endoscopic în boala inflamatorie pelvină. Lectura de iarnă în chirurgie, ediția a XIV-a, cu genericul "Profesorul Eugen Maloman la 90 de ani", ianuarie 2018, Chișinău, RM.
 32. OSTROFEȚ, C. Rolul laparoscopiei în diagnosticul și tratamentul maladiilor septico-purulente. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 33. PALADI, GH. Pierderea reproductivă – rezervă importantă în micșorarea numărului populației în Republica Moldova. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 34. PETROV, V. Auditul decesului perinatal: experiența Republicii Moldova. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 35. PETROV, V. Supravegherea fătului în timpul nașteriiCursul pentru Formatori ALSO, septembrie 2018, Chisinău, RM.
 36. PETROVV. Введение. Аргументирование необходимости  симуляции в акушерстве. Шаги, необходимые для создания симуляционного центра. Программа семинара по основам симуляционного обученияnoiembrie 2018,ChișinăuRM.
 37. ROTARU, M. Metoda rațională de conduit a nașterii. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 38. SAGAIDAC, I. Conference and SAAF project goals and objectives. Participant’s countries and guests introduction. House keeping. The Regional Conference “Bringing the WHO recommendations on safe abortion and family planning closer to women, in countries of Eastern Europe and Central Asia”, noiembrie 2018,Chișinău, RM.
 39. SAGAIDAC, I. Role of angiogenic factors in abruptio placentae. Conferința  Medicală Internațională „Actualități în medicină”, octombrie 2018, Chișinău, RM.
 40. SAGAIDAC, I. Rolul factorilor angiogenici în decolarea prematură de placenta normal inserată. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 41. SAGAIDAC, I. Sănătatea și drepturile sexuale și reproductive ale femeilor cu dizabilități în Moldova. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 42. SÂRBU, Z. Disfuncțiile menstruale la pacientele tinere cu sindrom metabolic. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 43. STAVINSKAIA, L. Actualități în sindromul de atrofie vulvo-vaginală în practica ginecologică. Conferința "Sindromul de atrofie vulvo-vaginală – Terra icognita. Întrebări și răspunsuri", iunie 2018, Chișinău, RM.
 44. STAVINSKAIA, L. Cazuri clinice. Conferința "Noi abordări în stilul de viață al unei femei moderne", mai 2018, Chișinău, RM.
 45. STAVINSKAIA, L. Contracepția hormonală – parte a stilului de viață al unei femei moderne. Conferința "Noi abordări în stilul de viață al unei femei moderne", martie 2018, Chișinău, RM.
 46. STAVINSKAIA, L. Contraception of teenagers and young women today, tomoros,s reproductive health. A 21-a Conferință europeană IAAH 2018 și a III Conferință națională în domeniul sănătății adolescenților „Șanse egale de dezvoltare sănătoasă pentru toți adolescenții”, Chișinău, RM.
 47. STAVINSKAIA, L. Microbiota căilor urogenitale. Principiile de formare și de dereglare a microbiotei. Probioticoterapia – cheia succesului în infecțiile vaginale. Conferința "Microbiota căilor urogenitale. Principiile de formare și de dereglare a microbiotei. Probioticoterapia – cheia succesului în infecțiile vaginale", aprilie 2018, RM.
 48. STAVINSKAIA, L. Terapia hormonală în tratamentul disfuncțiilor menstruale la paciente cu patologia hepatica cronică. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 49. TABUICA, U. Actualități în diagnosticul și managementul leziunilor precanceroase ale colului uterin. Conferința "Aspecte noi de diagnostic și tratament a infecțiilor virale în ginecologie, mai 2018, Chișinău, RM.
 50. TABUICA, U. Colposcopia și MDM. Curs de instruire cu genericul "Actualitatea practică a patologiei ginecologice"octombrie 2018,Chișinău, RM.
 51. TABUICA, U. Diagnosticul și managementul leziunilor precanceroase ale colului uterin. Al VI-lea Congres Național cu participare Internațională AMOG, septembrie 2018, Chișinău, RM.
 52. TABUICA, U. Prezentarea versiunii definitivate a Standardului de Organizare și Funcționare a Serviciului de Screening Cervical din Republica Moldova. Ședința grupului de lucru privind revizuirea și actualizarea Standardului Național al Procedurilor Operaționale privind Screeningul Cervical, iunie 2018, Chișinău, RM.
 53. TABUICA, U. Recomandările OMS privind criteriile de eligibilitate a contraceptivelor orale combinateConferința "Noi abordări în stilul de viață al unei femei moderne", mai 2018, Chișinău, RM.
 54. TABUICA, U. Screening-ul cervical în Republica Moldova – situație actual. Conferința cu genericul "Comunicarea și conselierea gravidelor", mai 2018, Chișinău, RM.
 55. КАУШ, К. ВЗОМТ – диагностика и актуализация АБ лечения Конференця: Актуальности в антибактериальном  лечении инфекций в гинекологии, ноябрь 2018, г. Кишинев, Молдова.
 56. СТАВИНСКАЯ, Л. Диагностика и современные тенденции АБ лечения вагинитов и цервицитов. Конференця: Актуальности в антибактериальном  лечении инфекций в гинекологии, ноябрь 2018, г. Кишинев, Молдова.
 57. DONDIUC, IU. Relaţia dintre nutriţia maternă şi bolile netransmisibile. Atelierul de instruire a lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară cu referire la implementarea Ghidului privind nutriţia în perioada preconcepţională, sarcină şi lactaţie, декабрь 2018, Chișinău, RM.
 58. DONDIUC, IU. Relaţia dintre nutriţia maternă şi bolile netransmisibile. Atelierul de instruire a lucrătorilor medicali din asistenţa medicală primară cu referire la implementarea Ghidului privind nutriţia în perioada preconcepţională, sarcină şi lactaţie, 17.12.2018, Chișinău, Republica Moldova (Ordinul MSMPS nr. 624d din 27.11.2018).
 59. CERNEȚCHI, O.  Sindromul postcastrațional. Conferința Republicană Științifico-Practică: Sindroamele neuroendocrine în ginecologie (Moderator – prof. univ. Olga Cernețchi), Expoziția MoldMedizin @MoldDENT,septembrie 2017, Chișinău, RM.
 60. ILIADI-TULBURE, C. Sindromul adrenogenital.Conferința Republicană Științifico-Practică: Sindroamele neuroendocrine în ginecologie(Moderator – prof. univ. Olga Cernețchi), Expoziția MoldMedizin @MoldDENT,septembrie 2017, Chișinău, RM..
 61. ILIADI-TULBURE, C. Stări hipertensive în sarcină. Preeclampsie. Protocol Național. Cursuri zonale organizate de către USMF Nicolae Testemițanu, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății pentrumedicii de familie și obstetricieni-ginecologi, martie 2017, Bălți, RM.
 62. ILIADI-TULBURE, C. Stări hipertensive în sarcină. Preeclampsie. Protocol Național. Cursuri zonale organizate de către USMF Nicolae Testemițanu, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății pentrumedicii de familie și obstetricieni-ginecologi, martie 2017, Comrat, ATU Găgăuzia.
 63. ILIADI-TULBURE, C. Stări hipertensive în sarcină. Preeclampsie. Protocol Național. Cursuri zonale organizate de către USMF Nicolae Testemițanu, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății pentrumedicii de familie și obstetricieni-ginecologi, martie 2017, Chișinău, RM.
 64. ILIADI-TULBURE, C. Stări hipertensive în sarcină. Preeclampsie. Protocol Național. Cursuri zonale organizate de către USMF Nicolae Testemițanu, Institutul Mamei și Copilului și Ministerul Sănătății pentrumedicii de familie și obstetricieni-ginecologi, martie 2017, Cantemir, RM.
 65. ILIADI-TULBURE, C. Evoluția complicate a sarcinii. 22.11.2017, Hîncești, RM
 66. MOȘIN, V. Infecții ginecologice și obstetricale – lansare de carte. Societatea Obstetrică și Ginecologie, Conferința "Zilele Synevo Moldova 2017"noiembrie 2017, Chișinău, RM.
 67. SÂRBU, Z. Sindromul climacteric în viziunea femeii. Individualizarea terapiei hormonale de substituție. Conferința Republicană Științifico-Practică: Sindroamele neuroendocrine în ginecologieExpoziția MoldMedizin @MoldDENT, septembrie 2017, Chișinău, RM.
 68. SÂRBU, Z. Abordare personalizată a diagnosticului și tratamentului infecțiilor genitale. Societatea Obstetrică și Ginecologie, Conferința "Zilele Synevo Moldova 2017"noiembrie 2017, Chișinău, RM.
 69. STAVINSKAIA, L. Sindromul ovarelor polichistice. Conferința Republicană Științifico-Practică: Sindroamele neuroendocrine în ginecologieExpoziția MoldMedizin @MoldDENT, septembrie 2017, Chișinău, RM.
 70. STAVINSKAIA.Micoplasmozele și microbiota vaginală. Societatea Obstetrică și Ginecologie, Conferința "Zilele Synevo Moldova 2017"noiembrie 2017, Chișinău, RM.
 71. TABUICA, U. Aspecte contemporane în conduit sindromului premenstrual. Conferința Republicană Științifico-Practică: Sindroamele neuroendocrine în ginecologieExpoziția MoldMedizin @MoldDENT,septembrie 2017, Chișinău, RM.
 72. TABUICA, U. Procesul de screening de cancer de col uterin și ședințele multudisciplinare. Conferința Screeningul cancerului cervical și actualizări în domeniul patologiei ginecologice, iunie 2017, Chișinău, RM.
 73. TABUICA, U. Prezentarea cursurilor. Cursul de instruire la distanță în domeniul colposcopiei și managementului leziunilor precanceroase. iunie–decembrie 2017, Chișinău, RM.
 74. САГАЙДАК, И. Комбинированнаягормональная контрацепция: таблетки, пластыри, кольцо. I. Комбинированная гормональная контрацепция III. Обследования и анализы до начала приема КГК. Риски IV. Клинические протоколы и руководства ВОЗ. Программа тренинга по контрацепции и планирование семьи, июль 2017 г., Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
 75. САГАЙДАК, И.Экстренная контрацепция. Таблетки для экстренной контрацепции, содержащие левоноргестрел (ЛНГ). Программа тренинга по контрацепции и планирование семьи, июль 2017 г., Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
 76. САГАЙДАК, И.Барьерные методы. Программа тренинга по контрацепции и планирование семьи, июль 2017 г., Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика.
 77. СТАВИНСКАЯ, Л. Инфекции в гинекологии. Современные рекомендации и антибиотикотерапия.Интерактивная обучающая сессия по гинекологии22 ноября 2017 г.
 78. СТАВИНСКАЯ, Л. Инфекции в гинекологии. Современные рекомендации и антибиотикотерапия.Интерактивная обучающая сессия по гинекологииноябрь 2017 г.
 79. CAUȘ, C. Conduita medico-chirurgicală în boala inflamatorie pelvină acută.Conferințaștiințifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, octombrie 2016, Chișinău, RM.
 80. CERNEȚCHI, O. Diabetul gestațional: particularitățile conduitei sarcinii și nașterii.ConferințaRepublicanăȘtiințifico-Practică: Patologia extragenitală și sarcina, ExpozițiaMoldMedizin @MoldDENT 07-10 septembrie 2016,  septembrie2016, Chișinău, RM.
 81. CERNEȚCHI, O.; STAVINSKAIA, L. TORCH infecția în obstetrică. Acțiunea asupra fătului. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, februarie 2016, Chișinău, RM.
 82. CIOBANU, V.Miom uterin și sarcina. Conduita nașterii. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, februarie 2016, Chișinău, RM.
 83. DONDIUC, IU. Crearea Societății pentru Colposcopie și Patologie a Colului Uterin în Republica Moldova. Conferința Națională privind Fortificarea Serviciilor de Colposcopie în Republica Moldova, iunie 2016, Chișinău, RM.
 84. EȚCO, L. Unele aspect ale consilierii psihologice ale familiilor copiilor cu patologii neurogeneticeConferința științifico-practică națională cu participare internațională Promovarea sănătății – o prioritate a sănătății publice, iunie 2016, Chișinău, RM.
 85. GLADUN, S.Reproducerea asistată în ginecologia contemporană. Conferințele medicale pentru anul 2016. Catedra Obstetrică și ginecologie nr. 2 în colaborare cu IMSP IMșiC, iunie 2016, Chișinău, RM
 86. ILIADI-TULBURE, C.Abdomenul acut în sarcină. Conferința Republicană Științifico-Practică: Patologia extragenitală și sarcina, Expoziția MoldMedizin@MoldDENT 07-10 septembrie 2016, septembrie 2016, Chișinău, RM
 87. ILIADI-TULBURE, C. Dezvoltarea psiho-sexuală și patologia ginecologică la adolescente în Republica Moldova. A II-a Conferință Națională în Sănătatea Adolescenților (cu participare internațională) "Sporirea rezilienței – dezvoltarea sănătoasă în condiții de risc", noiembrie, 2016, Chișinău, RM.
 88. ILIADI-TULBURE, C. Rolul contracepției hormonale în terapia complexă a unor situații de infertilitate. Conferința științifico-practică: Femeia de azi în capcanele ritmului modern de viață ... De la infertilitate la o sarcină dorită, octombrie 2016, Chișinău, RM.
 89. MOȘIN, V.Disbalanța hormonală cu implicație asupra sănătății reproducerii.Conferința Femeia în perioada de preconcepție, sarcină și menopauză, iunie 2016, Chișinău, RM.
 90. POCLITARU, M.Administrarea oxitocinii în naștere, perioada precoce postpartum /postoperatorie. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, mai 2016, Chișinău, RM.
 91. SAGAIDAC, I.Characteristics of placental complex in abruptio placentae. MedEspera International Congress for Students and Young Doctors, 1may 2016, Chisinau, RM.
 92. SAGAIDAC, I. Particularitățile morfologice, macroscopice ale complexului palcentar în decolarea prematură a placentei normal inserate. Conferința internațională Zilele Neonatologiei Moldave, ediția a IX, asfixia nou-născutului. Infecția nosocomială la nou-născut, iunie 2016, Chișinău, RM.
 93. SAGAIDAC, I. Rolul factorilor angiogeni în decolarea prematură de placentă normal inserată. Conferința științifică anuală a cadrelor științifico-didactice, doctoranzilor, masteranzilor, rezidențielor și studenților. Zilele USMF Nicolae Testemițanu, octombrie 2016, Chișinău, RM.
 94. SÂRBU, Z.Insuficiența ovariană prematură. Conferința științifico-practică: Femeia de azi în capcanele ritmului modern de viață ... De la infertilitate la o sarcină dorită, octombrie 2016, Chișinău, RM.
 95. SÂRBU, Z. Beneficiile căii transdermice la menopauzăConferința Femeia în perioada de preconcepție, sarcină și menopauză, iunie 2016, Chișinău, RM.
 96. SÂRBU, Z. Monitorizarea în perioada de lăuzie precoce și post-partum. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, septembrie 2016, Chișinău, RM.
 97. SÂRBU, Z. Patologia glandei tiroide și sarcina. Conferința Republicană Științifico-Practică: Patologia extragenitală și sarcina, ExpozițiaMoldMedizin @MoldDENT, septembrie 2016,  08.09.2016, Chișinău, RM.
 98. SÂRBU, Z. Sindromul premenstrual. Principii contemporane de diagnostic și tratament. Conferința Abordări Contemporane în folosirea COC, aprilie 2016, Chișinău, RM.
 99. SERBENCO, A. Anemiile la gravide. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, martie 2016, Chișinău, RM.
 100. SERBENCO, A. Sarcina și diabetul zaharat. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, iunie 2016, Chișinău, RM.
 101. STAVINSKAIA,  L.Aspecte de diagnostic și conduită a infecției intrauterineConferința Republicană Științifico-Practică: Patologia extragenitală și sarcina, ExpozițiaMoldMedizin @MoldDENT, septembrie 2016,  Chișinău, RM.
 102. STAVINSKAIA, L. Cum diferențiem patologia benignă și cea malignă a sânului. Care este tactica terapeutică sau de diagnostic. Conferința Cum diferențiem patologia benignă și cea malignă a sânului. Care este tactica terapeutică sau de diagnostic, octombrie 2016, Chișinău, RM.
 103. STAVINSKAIA, L. Infertilitatea feminină și patologia inflamatorie a organelor genitale. Ședință în cadrul proiectului Academia Reproducerii, martie 2016, Chișinău, RM.
 104. STAVINSKAIA, L. Profilaxia cu progesterone vaginal a nașterilor premature la femeile din grupul de riscConferința Managementul sarcinilor complicate, februarie, Chișinău, RM.
 105. STAVINSKAIA, L. Синдром гиперандрогении в гинекологической практике: современные подчоды к терапии, 06.2016, Тирасполь.
 106. STAVINSKAIA, L.Abordări noi și perspective în utilizarea contracepției hormonale.Conferința Abordări Contemporane în folosirea COC, aprilie 2016, Chișinău, RM.
 107. STAVINSKAIA, L.Sarcina ectopică. Diagnosticul diferencial. Protocol clinic. Conferințele medicale pentru anul 2016. IMSP IMșiC, aprilie 2016, Chișinău, RM.
 108. STAVINSKAIA, L.Контролируеме риски потери плода. Conferința Femeia în perioada de preconcepție, sarcină și menopauză, iunie 2016, Chișinău, RM.
 109. TABUICA, U. Analiza situației și evaluarea capacităților privind Serviciile de Colposcopie în Republica Moldova. Conferința Națională privind Fortificarea Serviciilor de Colposcopie în Republica Moldova, iunie 2016, Chișinău, RM.
 110. TABUICA, U. Crearea Societății pentru Colposcopie și Patologie a Colului Uterin din Republica Moldova.Conferința Națională privind Fortificarea Serviciilor de Colposcopie în Republica Moldova, iunie 2016, Chișinău, RM.
 111. TABUICA, U. Prezentarea proiectului de Statut al Societății pentru Colposcopie și Patologie a Colului Uterin din Republica Moldova.Conferința Națională privind Fortificarea Serviciilor de Colposcopie în Republica Moldova, iunie 2016, Chișinău, RM.
 112. TABUICA, U.Preeclampsia. Aspecte contemporane de diagnostic și conduită. Conferințele medicale pentru anul 2016. Catedra Obstetrică și ginecologie nr. 2 în colaborare cu IMSP IMșiC, martie 2016, Chișinău, RM.
 113. TABUICA, U.Sindromul ovarelor polichistice. Conferința Sindromul ovarelor polichistice, 16- noiembrie 2016, Chișinău, RM.
 114. TABUICA, U.Stările hipertensive în sarcină. Conferința Republicană Științifico-Practică: Patologia extragenitală și sarcina, Expoziția MoldMedizin@MoldDENT, septembrie 2016,  Chișinău, RM.