Default Header Image

Publicaţii Catedra de obstetrică şi ginecologie nr. 2

Monografii (naţionale / internaţionale):

 1. Paladi Gh., Bazele obstetricii fiziologice. Chişinău, C.E.P., Medicine, 2006
 2. Gladun E., Eţco Ludmila. Operaţia cezariană în obstetrica contemporană. Chişinău, Tipografia Centrală, 2007
 3. Paladi Gh., Cerneţchi Olga. Obstetrică patologică. Chişinău, 2007
 4. Cerneţchi Olga. ş.a. Obstetrică. Ginecologie. Chişinău, 2008
 5. Maloman E., Ghidirim Gh., Gladun N., Tîrcoveanu E., Tanase A., Gladun E.,  Ciobanu V., şi coaut. Chirurgia  abdominală de urgenţă. România, Iaşi, Editura Răzeşu, 2009. 458 p.
 6. Moşin V . Ginecologie reproductivă.Chişinău, 2010, 856 p.
 7. Paladi Gh.,Cerneţchi Olga, O., Iliadi-Tulbure Corina, Tabuica Uliana. Retardul de dezvoltare intrauterină a fătului: aspecte de diagnostic şi conduită. Chişinău: Tipografia Sirius, 2012. 160 p. ISBN 978-9975-57-050-3.

Capitole în monografii (tratat) internaționale:

 1. Gladun E., Cetuleanu E., CiobanuV. Chirurgia ginecologică de urgență în practica abdomenului acut. Chirurgia abdominală de urgență. Iași. România. Editura Răzeșu. 2009. p.446-458. Capitol 13

Elaborări metodice:

 1. Cerneţchi Olga, Culegere de teste la obstetrică-ginecologie pentru rezidenţi, medici de familie/  Ch.: Medicina, 2003
 2. Cerneţchi Olga, Eşanu Taisia, Sârbu Zinaida, Ginecologie Obstetrica: Vademecum pentru medicii de familie. Chişinău, C.E.P. Medicina, 2007
 3. Cerneţchi Olga, Sârbu Zinaida, Ostrofeţ C., Agop Silvia. Sănătatea reproductivă şi Herpesul Genital. Chişinău, 2010, 38p.
 4. Cardaniuc  Corina, Dondiuc Iu, Petrov V., Gladun S. Monitorizarea electronică fetală în practica obstetricală. Chişinău, Foxtrot SRL, 2011, 40 p. ISBN 978-9975-4180-8-9.
 5. Палади Г., Илиади-Тулбуре  К, Табуйка У.Задержка  внутриутробного развития плода: диагностика и оптимальный метод родоразрешения. Акушерство и гинекология Москва, Россия, 2011,nr.5,  45-48, ISSN 0300-9092
 6. Cerneţchi Olga, Ștemberg M., Grib L.Sarcina asociată bolilor cardiovasculare. Chişinău, Medicina, 2012. 104p. ISBN978-9975-9913-94-2.
 7. Cerneţchi Olga, Ștemberg M. Metodele de diagnostic  instrumental în ginecologie.Chişinău,Medicina, 2012. 110p. ISBN978-9975-9913-94-2.
 8. Cerneţchi Olga, SârbuZinaida, Ostrofeţ C., Lazareva A. Actualități în abordarea clinică a sindromului climacteric. Chişinău,Medicina, 2012. 24p. ISBN978-9975-113-27-4.
 9. Gladun S., Gladun E., Moşin V., Mişina Anna, Gladun Elena. Sindromulde  hiperstimulareovariană.  Chişinău,Medicina, 2012. 24p.
 10. Ostrofeţ  C., SârbuZinaida , Cardaniuc  C. Chirurgia laparoscopică în ginecologie. Chişinău,Medicina, 2012. 44p. ISBN978-9975-113-43-4.
 11. Petrov V., Gladun S. Naşterea vaginală asistată. Modul de instruire. Chişinău, Medicina, 2013. 15 p.
 12. Cerneţchi Olga, Diug Valentina, Ciobanu V şi al. Hemoragia hipotonică în postpartum, Modul de instruire. Chişinău, Medicina, 2013. 20 p.
 13. Iliadi-Tulbure Corina, Sagaidac Irina, Bogdan Aliona, Fonariuc Ludmila, Tăutu Ludmila. Factorii de risc, aspect de diagnostic şi conduită în naşterea prematură cu copii cu masa extrem de mică (500-1000g). Chişinău, Sirius, 2013. 68p.
 14. Histeroscopia in practica ginecologica. Gladun S.,Chisinau, 2013, 31 p.
 15. Hemorahia Post-Partum. Modul de instruire. Olga Cernetchi, Diug Valentina, V.Ciobanu si coaut. Chisinau, 2013, 24 p.
 16. Cardiotohografia in Obstetrica. Modul de instruire. Gladun S.,Dondiuc Iu. si coaut.,2013,21p.
 17. Nasterea vaginala asistata. Modul de instruire. Gladun S.si coaut., 2013,22p.
 18. Embolia cu lichid amniotic. Modul de instruire. Elaborat sub redactia Olga Cernetchi. 2013.16 p.
 19. Preeclampsia si eclampsia. Modul de instruire. Elaborat sub redactia Olga Cernetchi. 2013.16 p.
 20. Distocia de umar. Modul de instruire. Elaborat sub redactia Olga Cernetchi. 2013.21 p.
 21. Factori de risc, aspect de diagnostic si conduita in nasterea prematura cu copii cu masa extrem de mica (500-1000 g). Corina Iliadi-Tulbure, Irina Sagaidac, Aliona Bogdan si al.,2013. 68 p.
 22.  Ruperea prematura a membranelor amniotice pretermen – aspecte contemporane de conduita obstetricala. Recomandare metodica. Uliana Tabuica. 2013. 48 p.